دوشنبه، 29 بهمن 1397 - 16:25

روزی که شاه رفت

شماره: 4615
Aa Aa

شاه گفت: انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تأیید من به‌ عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. او گفت: «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم»

در 26 دی 1357محمد رضا پهلوی و فرح دیبا در سفری بدون بازگشت ایران را به مقصد مصر ترک کردند. شاه که در ۱۵ دی ماه بختیار را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرده و ۱۶ دی در گفتگویی تلویزیونی گفته‌بود: «ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می‌شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خاستید. انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تأیید من به‌ عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.» شاه در جمله ای تاریخی گفت: «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم».

تصاویر برگرفته از ایرنا

روزی که شاه رفت