پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 5:24

حسن روحانی کمیته چهار نفره ای را مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها کرد

شماره: 4758

وزرای کشور،اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری ارایه نمایند.

قصور یا تقصیر احتمالی؟

به دستور رئیس جمهوری کمیته چهارنفره ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.

به گزارش اسپادانا خبر ،وزرای کشور،اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری ارایه نمایند.

منبع/ پایگاه اطلاع رسانی دولت