اگر جامعه موضوعی را ناهنجاری نداند نمی توان کاری کرد | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 30 شهريور 1402 - 21:38

اگر جامعه موضوعی را ناهنجاری نداند نمی توان کاری کرد

شماره: 5476
Aa Aa

بدون اتکا به مردم، هر راهی هزینه های بسیار زیادی دارد و به نتیجه نمی رسد؛ شرط همراهی مردم این است که یک ناهنجاری را مانند شما ناهنجاری بداند.

امام اهل عقب نشینی در برایر زیاده خواهی ها نبودند؛
اگر جامعه موضوعی را ناهنجاری نداند نمی توان کاری کرد

به گزارش اسپاداناخبر، سید حسن خمینی در مراسم تجدید بیعت خانواده ارتباطات کشور با امام راحل در حسینیه جماران گفت: جوان گرایی بسیار عمیق و باورمندی حقیقی به نیروی جوان، یکی از ویژگی های امام است. جوان را وقتی باور کنید او هم خود را باور می کند؛ اگر جوان را باور نکنید او نیز خودش را باور نمی کند. امام توان جوانان را باور کرد. از دلایل نالان بودن ما از برخی رفتارهای جوانان، میدان ندادن به آنهاست. اتکاء به فهم مردم از دیگر ویژگی های امام است. امام دائما بر اینکه نکته تکیه می کنند که این انقلاب مال مردم است و هرکاری، باید برای آنها انجام شود؛ امام می گفتند به فهم مردم اعتماد کنید. به همین خاطر می توانستند در مقابل زیاده خواهی ها بایستند؛ امام اهل عقب نشینی در برایر زیاده خواهی ها نبودند؛ زیرا تکیه به کوه اعتمادملی داشتند. تسلیم، سازش و ذلت را نمی پذیرفتند اما تکیه آن منبع لایزال الهی است که از سرپنجه مردم بیرون می آید. اما تداوم انقلاب را هم در حفظ مردم می دانستند. تاکنون از هر گردنه ای عبور کرده ایم، با اتکاء به مردم بوده است. باور به مردم، اعتماد به مردم و اعتماد مردم به مسئولین از اجزاء مهم اندیشه سیاسی امام است. بدون اتکا به مردم، هر راهی هزینه های بسیار زیادی دارد و به نتیجه نمی رسد. شرط همراهی مردم این است که یک ناهنجاری را مانند شما ناهنجاری بداند؛ اما اگر جامعه موضوعی را ناهنجاری نداند نمیتوان کاری کرد؛ مردم راه خود را پیدا می کنند. برای مقابله با جرم، باید آن را به عنوان ناهنجاری معرفی کرد؛ آنگاه جامعه خودش همراه می شود. منبع/ جماران

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان