پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 5:26

علم الهدی: یک عده نخبه با دکور و ژست راه می افتند و مردم را دنبال خود راه می اندازند و خلاف مصلحت دین و مردم عمل می کنند

شماره: 5506

امام جمعه مشهد گفته: کسانی که در معامله بندی خود خدا را در نظر نگیرند بازارشان نمی گیرد و مشتشان باز و رسوا می شوند.

بدترین مردم و بزرگترین خطر برای دیگران هستند؛

امام جمعه مشهد گفت: اینکه همواره چشم به دست دشمن داشته باشیم و بگوییم با یک اخم یا حرکت دشمن نابود می شویم نتیجه سوءظن به خداوند است.

به گزارش اسپاداناخبر، سید احمد علم الهدی در ادامه تفسیر سوره فتح که در مهدیه مشهد برگزار شد اظهار کرد: آنجا که خدا بر کاری اراده کند برخلاف تمام معادلات و محاسبات انجام می شود و بزرگترین اشتباه این است که انسان گمان کند آنچه دارد از آن خودش است.

وی افزود: اینکه همواره چشم به دست دشمن داشته باشیم و بگوییم با یک اخم یا حرکت دشمن نابود می شویم نتیجه سوءظن به خدا بوده و این یکی از آموزه های سوره فتح است.

امام جمعه مشهد بیان کرد: ما در جامعه دچار معادله یک عده نخبه هستیم که یا به حق یا ناحق جز نخبگان محسوب می شوند. با دکور و ژست راه میافتند و مردم را بانام نخبگی و آزادی خواه و آزادی طلب بودن دنبال خود راه می اندازند و بعد خلاف مصلحت دین و مردم عمل می کنند.

وی گفت:کسانی که در معامله بندی خود خدا را در نظر نگیرند بازارشان نمی گیرد و مشتشان باز و رسوا می شوند. ریشه دوم بور از بایر است که زمین شوره زاری است که قبلا در آن کشاورزی می شده و دیگر قابل زراعت نیست.

علم الهدی تصریح کرد: دل کسانی که در معادله بندی سیاسی خود خدا را حذف کنند همانند زمین بایر است و دیگر قابل استفاده نیست و بر این دل هیچ کلامی و توجی از ناحیه حق اثر نمی گذارد.

امام جمعه مشهد بیان کرد: اگر انسان قوم بور شد بین کار خوب و بد تفاوتی نمی گذارد و از کار خوب ناراحت و از کار بد لذت م یبرد و فقط فکر پول و ثروت و قدرت و مقام است.

وی گفت: جامعه ای که تسلیم قدرت و ثروت بوده و در معادله هاشان قدرت و ثروت را در نظر می گیرند بدترین مردم و بزرگترین خطر برای دیگران هستند.

منبع/ مهر