پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 5:43

نظرات شورای نگهبان درباره قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو تامین شده است

شماره: 5936

عباسعلی کدخدایی گفته: از نظر شورای نگهبان ایرادات این لوایح برطرف شده است اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد؛

به گزارش اسپاداناخبر، عباسعلی کدخدایی در خصوص نظرات شورای نگهبان درباره قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو گفت: طی بررسی‌های انجام شده درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، نظرات شورای نگهبان تامین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده است.

وی افزود: اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

کدخدایی در این باره در توییتر نوشته بود: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

منبع/ ایسنا