چهارشنبه، 2 مرداد 1398 - 2:28

جنگ آرد در یونان

شماره: 826
Aa Aa

جوانان یونانی در شهر ساحلی گالاکسیدی با پودرهای رنگی به یکدیگر حمله کردند. قدمت این مراسم به بیش از یک قرن پیش برمی گردد.

جوانان یونانی در شهر ساحلی گالاکسیدی برای ساعاتی به دوران کودکی خود برگشتند و با پودرهای رنگی به یکدیگر حمله کردند. قدمت این مراسم سنتی به بیش از یک قرن پیش برمی گردد.

جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
جنگ آرد در یونان
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان