جمعه، 11 آذر 1401 - 5:41

وزارت بهداشت

۷۵ نفر از مبتلایان کرونا بستری هستند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۷۵ نفر از مبتلایان کرونا بستری هستند

در ۲۴ ساعت گذشته و بر پایه جدیدترین نتایج آزمایش‌های کرونا ۳۱ نفر مبتلای جدید شناسایی شد و یک بیمار مبتلا جان خود را از دست داد.

تحریم بیماران در تاریخ سابقه نداشته است

اعمال تحریم های غیر قانونی مربوط به قرون وسطی است؛

تحریم بیماران در تاریخ سابقه نداشته است

ایران در تولید واکسن کرونا خودکفا شده و جمهوری اسلامی آمادگی دارد توانمندی های خود در حوزه سلامت را با کشورهای منطقه به اشتراک بگذارد.

۷۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛

۷۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۱ نفر از آن‌ها بستری شدند. هیچ یک از مبتلایان نیز جان خود را از دست نداده است.

آمار مبتلایان کرونا به هفت میلیون و ۵۵۹ هزار و ۶۶۴ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به هفت میلیون و ۵۵۹ هزار و ۶۶۴ نفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ نفر مبتلای جدید به کرونا در ایران شناسایی شده و هیچ بیمار مبتلا به این بیماری جان خود را از دست نداده است.

۶۹ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۶۹ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۴۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۷ نفر بستری شدند. هیچ یک از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست نداده است.

سومین روز بدون مرگ و میر کرونا در ایران به ثبت رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛

سومین روز بدون مرگ و میر کرونا در ایران به ثبت رسید

از دیروز تا امروز ۶۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۸ نفر از آنها بستری شدند. ۷۳ نفر از مبتلایان نیز تحت مراقبت قرار دارند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۵۲۶ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۵۲۶ نفر رسید

در هفته گذشته ۳۳۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و ۱۳ نفر جان باخته اند. تا ۵ آذر ماه مجموع جان باختگان کرونا ۱۴۴ هزار و ۶۳۳ نفر بوده است.

 

آمار مرگ روزانه کرونا به صفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مرگ روزانه کرونا به صفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ نفر مبتلای جدید به کرونا شناسایی شده است. ۶۶ نفر از مبتلایان کرونا نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

۶۱ نفر از مبتلایان کرونا بستری هستند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۶۱ نفر از مبتلایان کرونا بستری هستند

در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ نفر مبتلای جدید به کرونا شناسایی شد و مجموع مبتلایان به هفت میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۶۷ نفر رسید. یک بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۴۶ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۴۶ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۳۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۸ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۲ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۶۳۰ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۶۳۰ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۴۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۶ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۳ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۶۸ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۶۸ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۷۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۱ نفر از آنها بستری شدند. ۱ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

۸۰ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۸۰ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۳۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ شناسایی و ۱۵ نفر از آنها بستری شدند. ۱ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

آمار مبتلایان به کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۲۵۸ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان به کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۲۵۸ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۴۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۲۶ نفر از آنها بستری شدند.  ۵ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۶۲۰ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۶۲۰ نفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ نفر مبتلای جدید به کرونا شناسایی شده و سه بیمار مبتلا جان خود را از دست دادند. ۸۳ نفر نیز بستری هستند.

۸۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۸۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۳۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۹ نفر از آنها بستری شدند. ۲ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۶۱۵ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۶۱۵ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۳۱ نفر از آنها بستری شدند. دو بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

یک روز بدون فوتی کرونا به ثبت رسید

مطابق با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

یک روز بدون فوتی کرونا به ثبت رسید

از دیروز تا امروز ۵۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۹ نفر از آنها بستری شدند. ۸۳ نفر از مبتلایان نیز تحت مراقبت قرار دارند.

۷۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۷۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۵۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۳۲ نفر از آنها بستری شدند. ۱ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۹۵۰ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۹۵۰ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۶ نفر از آنها بستری شدند. ۲ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

صفحه‌ها