پنجشنبه، 20 مرداد 1401 - 12:31

وزارت بهداشت

۱۴۷۱ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

۱۴۷۱ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۵۶۳۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۰۷۸ نفر از آنها بستری شدند. ۹۰ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

مصرف مواد لبنی در ایران به صورت چشمگیر کاهش یافت

به دلیل گرانی لبنیات در دو سه ماه گذشته؛

مصرف مواد لبنی در ایران به صورت چشمگیر کاهش یافت

او با اشاره به جایگزینی نوشابه‌ها به جای شیر گفته یک استراتژی وزارت بهداشت رایزنی با نهادها، بنیادها و خیرین برای کاهش قیمت لبنیات است.

آمار مبتلایان کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۱۴۴ نفر رسید

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۱۴۴ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۲۳۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۶۹۵ نفر از آنها بستری شدند. ۴۹ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

فقط ۲۲ بیماری نادر مورد حمایت کامل وزارت بهداشت هستند

مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر در ایران خبر داد؛

فقط ۲۲ بیماری نادر مورد حمایت کامل وزارت بهداشت هستند

حمیدرضا ادراکی با بین این که در ایران ۳۷۰ نوع بیماری نادر تشخیص داده شده گفته قیمت هر بسته پانسمان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

۱۴۹۳ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

۱۴۹۳ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۳۳۷۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۸۵۳ نفر از آنها بستری شدند. ۵۴ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۲۲ نفر رسید

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۲۲ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۵۴۷۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۹۹۹ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۶۳ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

۱۴۵۵ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

۱۴۵۵ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۳۴۶۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۸۵۶ نفر از آنها بستری شدند. ۶۱ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

۱۳۰ شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفت

وزارت بهداشت ایران خبر داد؛

۱۳۰ شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفت

تعداد شهرهای قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزایش یافت. ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر نیز در وضعیت آبی هستند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۴۸۵ نفر رسید

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۴۸۵ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۵۴۵۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۹۹۸ نفر از آنها بستری شدند. ۴۷ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

۱۳۹۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

۱۳۹۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۷۴۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۲۶۸ نفر از آنها بستری شدند. ۸۱ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۶۱۵ نفر رسید

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۶۱۵ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۸۵۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۴۷۷ نفر از آنها بستری شدند. ۷۵ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

۱۳۱۳ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

۱۳۱۳ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۹۳۵۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۴۳۱ نفر از آنها بستری شدند. ۷۴ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

فرزندآوری تکلیف ملی و شرعی است

کمال حیدری، معاون بهداشت وزیر بهداشت ایران؛

فرزندآوری تکلیف ملی و شرعی است

او از مدیران سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران خواسته همه تلاش‌های خود در امر جمعیت و فرزندآوری را به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی به کار گیرند.

آمار جان باختگان کرونا از ۱۴۲ هزار نفر گذشت

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا از ۱۴۲ هزار نفر گذشت

از دیروز تا امروز ۹۶۹۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۶۷۲ نفر از آنها بستری شدند. ۶۲ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۶ نفر رسید

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۶ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۷۲۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۲۹۸ نفر از آنها بستری شدند. ۶۱ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

۱۱۹۸ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

۱۱۹۸ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۴۵۰۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۰۷۰ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۴۶ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

تعداد شهرهای قرمز ایران دو برابر شد

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

تعداد شهرهای قرمز ایران دو برابر شد

تعداد شهرهای قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و تعداد شهرهای نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش یافت. تعداد شهرهای زرد از ۱۹۹ به ۱۶۶ و تعداد شهرهای آبی نیز از ۱۰۶ به ۵۰ شهر رسید.

۱۱۶۹ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

۱۱۶۹ نفر از مبتلایان کووید۱۹ تحت مراقبت قرار دارند

از روز گذشته تا امروز ۷۸۴۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۲۶۳ نفر از آنها بستری شدند. ۵۴ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۹۴۵ نفر رسید

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۹۴۵ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۴۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۳۴۴ نفر از آنها بستری شدند. ۴۲ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

1101 نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد؛

1101 نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز 10526 بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و 1441 نفر از آنها بستری شدند. 37 بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست داده اند.

صفحه‌ها