پنجشنبه، 20 مرداد 1401 - 13:34

تعداد استان‌های بیابانی ایران از ۱۴ مورد به ۲۱ مورد افزایش یافته است

شماره: 18430
Aa Aa

مناطق بحرانی برای ریزگردها از ۶ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار رسیده است| ایران در سال ۲۰۴۰ به نهایت حد بحران شدید آب می‌رسد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران؛
تعداد استان‌های بیابانی ایران از ۱۴ مورد به ۲۱ مورد افزایش یافته است

«عباسعلی نوبخت» سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران در مراسم معارفه سرپرست این سازمان گفت:

ما متولی امنیت زیستی کشور هستیم و امنیت زیستی حلقه اتصال میان امنیت ملی و غذایی است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وی ادامه داد:

بر اساس نقشه‌ها و مدل‌سازی‌های بین‌المللی سازمان توسعه عمران ملل متحد (UNDP) ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال ۲۰۲۵ با بحران شدید آب مواجه می‌شود و در سال ۲۰۴۰ به نهایت حد بحران شدید آب می‌رسد اما ما با همراهی و مشارکت و استفاده از تجربیات و دانش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اثبات می‌کنیم که ایران در سال ۲۰۴۰ دچار بحران شدید خشکسالی نخواهد شد.

نوبخت گفت:

در آغاز برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله مناطق بحرانی برای ریزگردها ۶ میلیون هکتار بوده و اکنون به نزدیک ۱۴ میلیون هکتار رسیده است. تعداد استان‌های بیابانی از ۱۴ مورد در آغاز برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله اکنون به حدود ۲۱ استان افزایش یافته است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان