تعداد و حجم حملات به زیرساخت‌های کشور «صدها برابر» شده است | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 28 خرداد 1403 - 15:15

تعداد و حجم حملات به زیرساخت‌های کشور «صدها برابر» شده است

شماره: 25513
Aa Aa

۹۹.۹ درصد حملات دفع می‌شود. پیگیری و نظارت بر امنیت برخی از دستگاه ها به وزارت ارتباطات و دستگاه های مهم به افتا سپرده شده است.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
تعداد و حجم حملات به زیرساخت‌های کشور «صدها برابر» شده است

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:

حملات به زیرساخت های کشور هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ حجم صدها برابر شده اما بخش قابل توجهی دفع می شود و مردم اصلاً  متوجه آن نمی شوند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از شفقنا، او گفت که ۹۹.۹ درصد حملات دفع می‌شود.

وی درباره اقدامات وزارت ارتباطات برای ممانعت از حملات سایبری اظهار کرد:

مرکز ملی فضای مجازی متولی امنیت در کشور است که این مرکز براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در یک چارچوب مشخصی تقسیم کار انجام داده است. پیگیری و نظارت بر امنیت برخی از دستگاه ها به وزارت ارتباطات و دستگاه های زیرساختی و مهم به افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور) سپرده شده است و بعضاً دستگاه های دیگر هم هستند. ما هر از گاهی مثلاً یک تا سه ماه یکبار گزارش می دهیم و بنده مکتوب به وزرا این گزارش را می دهم تا آسیب پذیری هایی که در سامانه وزارتخانه آنها وجود دارد رابرطرف کنندو معمولاً هم برطرف می کنند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان