پنجشنبه، 7 مهر 1401 - 7:54

روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹

شماره: 6035
Aa Aa

«تسخیر لانهٔ جاسوسی» به دوران ۴۴۴ روزه ای گفته می‌شود که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵ آغاز و با گروگان گرفته‌شدن ۶۶ دیپلمات آمریکایی دنبال شد.

«تسخیر لانهٔ جاسوسی»، به دوران ۴۴۴ روزه ای گفته می‌شود که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) با حملهٔ تعدادی از فعالان دانشجویی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران آغاز و با به گروگان گرفته‌شدن ۶۶ دیپلمات آمریکایی به یکی از عمده‌ترین بحران‌های بین‌المللی تبدیل شد. گروگان‌گیری در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ (برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا پایان یافت.

تصاویر برگرفته از اسپوتنیک

روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان