پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 3:19

روایت ِ تسخیر لانه جاسوسی در چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹

تصاویر برگرفته از اسپوتنیک