فلات قاره خارگ نايب قهرمان ايران شد | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 2 فروردين 1402 - 4:52

فلات قاره خارگ نايب قهرمان ايران شد

شماره: 21101
Aa Aa

ديدار فینال رقابت های فوتسال این المپیاد با نتيجه ٢ بر يك به سود فلات قاره منطقه بهرگان به پايان رسيد تا ناداوری هاي اين روزهای فوتبال وفوتسال ایران در روزارت نفت هم به خوبی ديده شود.

المپياد و جشنواره ورزشی شركت نفت فلات قاره ايران؛
فلات قاره خارگ نايب قهرمان ايران شد

اسپادانا خبر| سیدفریور موسوی

 

سيزدهمين دوره المپياد و جشنواره ورزشی شركت نفت فلات قاره ايران با ميزبانی فلات قاره منطقه بهرگان برگزارگرديد كه دررشته فوتسال و در رقابت هايی نزديك و تنگاتنگ شاگردان مرتضی بهادر درعين ناباوری وناداوری ها نايب قهرمان ايران شدند!

رقابت های فوتسال سيزدهمين دوره اين المپياد  دردو گروه ٥ و ٤ تيمی برگزارگرديد كه درگروه الف اين رقابتها تيمهای لاوان، خارگ، سيری، منطقه اقتصادی لاوان وقشم قرارداشتند ودر گروه ب نيز تيمهای تهران، كيش ، بهرگان وبوشهرحضورداشتند كه پس از انجام ديدارهای  گروهي ومقدماتی ازگروه الف تيمهای  خارگ و لاوان و ازگروه ب تيمهای بهرگان و بوشهر  به مرحله نيمه نهايي راه يافتند كه در ديدارهای ضربدری وماقبل فينال خارگ ٢ بريك بوشهررا شكست دادو به فينال راه يافت ودر ديدار ديگر بهرگان نيزبا  نتيجه ٢ برصفر ازسدلاوان گذشت تا ديگرفيناليست اين دوره باشد . ديداررده بندي بين تيم هاي لاوان وبوشهربرگزارگرديد كه اين ديدارنزديك و  تماشايي بانتيجه ٦ بر ٤ به نفع لاوان به پايان رسيد تا لاوانی ها  درمكان سوم قرارگيرند.

اما درديدار فينال كه ديداری مهيج، تماشايی  وكاملا" نزديك به هم انجام شد دوتيم سرحال و قبراق خارگ و بهرگان ميزبان كه ازامتيازات تماشاگرو داوري سود می برد به مصاف هم رفتند كه درنهايت اين ديدار بانتيجه ٢ بريك به سود ميزبان به پايان رسيد تا ناداوری های اين روزهای  فوتبال وفوتسال كشورمان دروزارت نفت هم به خوبي ديده شود.

به هرحال تيم شايسته فلات قاره منطقه خارگ عليرغم تمامی شايستگی هايش نايب قهرمان ايران شد. شاگردان مرتضی بهادر در ديدارهاي مرحله گروهی نيز اين نتايج راكسب كرده بودند:

 خارگ ٦ سيری ٣ ، خارگ ٥ قشم ٢ ، خارگ ٢ لاوان ٢ ، خارگ ٣ منطقه اقتصادی لاوان صفر 

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان