پنجشنبه، 9 تير 1401 - 15:40

قطعاً خداوند و امام زمان(عج) بر سرود سلام فرمانده نظر داشته اند

شماره: 17823
Aa Aa

مضمون ابیات سرود سلام فرمانده به بخشش و آمادگی قرار گرفتن در صف یاران امام پرداخته و درخور نیازهای روز نوجوانان عصر جهاد تبیین است

حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران عنوان کرد؛
قطعاً خداوند و امام زمان(عج) بر سرود سلام فرمانده نظر داشته اند

فرمانده سپاه پاسداران در ارتباط تلفنی با اجتماع مردم لنگرود گفت:

سرود "سلام فرمانده" یک اجرای آسمانی بود که در تاریخ کشور ماندگار می‌شود.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، او اظهار داشت: سرود سلام فرمانده در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد زیرا یک کار فرهنگی زیبا در جمهوری اسلامی بود.

او با اشاره به تأثیرپذیری سرود سلام فرمانده در جهان اسلام گفت:

قطعاً خداوند و امام زمان(عج) بر سرود سلام فرمانده نظر داشته که باعث جاودان شدن و تأثیرپذیری جهانی این سرود آن شده است. در بسیاری از کشورهای جهان اسلام این سرود خوانده می‌شود. ساخت کلیپ‌های متعدد نظیر کلیپ سرود سلام فرمانده در کشور اکنون ضرورت دارد‌.

وی با بیان اینکه کلیپ سرود سلام فرمانده به خوبی با نفوذ فرهنگی در کشور به مقابله پرداخته است ابراز داشت:

با توجه به این موضوع از این رو باید در تمامی امور به مسائل فرهنگی توجه جدی شود.

او با بیان اینکه مضمون ابیات سرود سلام فرمانده در خور نیازهای روز نوجوانان عصر جهاد تبیین است افزود:

در بحث امام زمان(عج) همیشه از انتظار و دلتنگی صحبت شده اما سلام فرمانده به مسائل بخشش و آمادگی قرار گرفتن در صف یاران امام پرداخته است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان