ماهانه ۲۰۰ پرستار ایران را ترک می‌کنند | اسپادانا خبر
 
 
يكشنبه، 13 اسفند 1402 - 3:55

ماهانه ۲۰۰ پرستار ایران را ترک می‌کنند

شماره: 21206
Aa Aa

طبق سرشـماری سـال ۲۰۱۸ آمریـکا ۲۹ هـزار ایرانـی در بخـش بهداشـت و درمـان آمریـکا فعـال بوده انـد و ایرانیـان در جایـگاه بیسـت و یکم مهاجران قرار دارنـد| در ایران حقوق ثابت پرستاران در نهایت ۱۲ میلیون است اما پزشکان چند ده میلیون می‌گیرند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران؛
ماهانه ۲۰۰ پرستار ایران را ترک می‌کنند

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران گفت:

براساس آمار درخواست گواهی goodstanding دست‌کم سالانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند. درواقع ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک می‌کنند البته این آمار هم دقیق نیست چون برخی شخصی و یا راه‌های دیگری برای مهاجرت اقدام می‌کنند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از خبرآنلاین، وی گفت که همکاران پرستارش، از اعلام این آمار دل‌خوشی ندارند:

«همکارانم می‌گویند آمار از مهاجرت پرستاران را اعلام نکنید چون به‌جای اینکه مشکلات را حل کنند، سنگ‌اندازی می‌کنند برای موسسات کاریابی و راه‌های مهاجرت تا پرستاران برای خروج از کشور دچار مشکل شوند.»

او اظهار داشت که کشورهای مقصد مهاجرت برای پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند.

براساس اعلام رصدخانه مهاجرت تا سال ۲۰۱۸ چهار هزار پرستار ایرانی و ۸ هزار پزشک و جراح ایرانی در کشور آمریکا مشغول به کار بوده‌اند که قطعا این آمار در حال حاضر افزایش یافته است.

همچنین طبق سرشـماری سـال ۲۰۱۸ آمریـکا،۲۹ هـزار ایرانـی در بخـش بهداشـت و درمـان آمریـکا فعـال بوده انـد کـه ۲۴ هـزار نفـر آنها در مشـاغل تخصصـی و پنـج هـزار نفـر آنهـا در مشـاغل مراقبتـی مشـغول بـه فعالیـت بوده‌انـد. در میـان آنهـا هشـت هـزار نفـر پزشـک و جـراح بوده‌انـد کـه ۲۶ درصـد فعالان ایرانـی در بخـش سـلامت آمریـکا را تشـکیل می‌دهنـد. ایرانیـان از نظـر فعـالان در بخـش سـلامت آمریـکا در جایـگاه بیسـت و یکم در میـان مهاجران ایـن بخش قرار دارنـد.

همچنین از نظر نسـبت پزشـکان در فعالان بخش سـلامت بـا ۲۶ درصد در جایـگاه پنجم پس از کشـورهای پاکسـتان، هنـد، مصـر و تایـوان قـرار دارند.

شریفی مقدم گفت:

«علت اصلی این اندازه اقبال پرستاران برای خروج از کشور دافعه و مشکلات موجود در نظام سلامت است. حقوق پرستاران در سایر کشورها از ۴ هزار تا ۸ هزار دلار است. در کشور ما حداقل و حداکثر حقوق پرستاران ۶ تا ۱۲ میلیون تومان است یعنی حداکثر ۳۰۰ دلار در ماه. بزرگترین مشکل پرستاران در ایران تبعیض است. در اکثر کشورهای دنیا اختلاف حقوق پرستاران و پزشکان به این شکل است که پزشکان ۱٫۵ تا ۳ برابر پرستاران درآمد دارند. در ایران در حقوق ثابت، پرستاران در نهایت ۱۲ میلیون و پزشکان چند ده میلیون می‌گیرند که این اختلاف اتفاقا پذیرفته شده هم هست اما در بحث کارانه اختلاف بین این دو گروه بالای صد برابر است.‌»

 

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان