مدیر مسئول روزنامه اعتماد مجرم شناخته شد | اسپادانا خبر
 
 
يكشنبه، 24 تير 1403 - 13:36

مدیر مسئول روزنامه اعتماد مجرم شناخته شد

شماره: 24031
Aa Aa

اتهام‌های بهروز بهروزی نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات عنوان شده است.

با رای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی؛
مدیر مسئول روزنامه اعتماد مجرم شناخته شد

هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد را با اکثریت آراء مجرم شناخته است.

به گزارش اسپادانا خبر، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت:

اتهام‌های آقای بهروز بهروزی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات در صفحه ۹ روزنامه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ بود که هیأت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آرا در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز ایشان را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.

 آخرین حکم دادگاه در مورد پرونده قبلی متهم ۱ سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی بود که با اعتراض وی پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان