نماينده سنديكای كارگران كجا بود؟ | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 17 خرداد 1402 - 9:17

نماينده سنديكای كارگران كجا بود؟

شماره: 21680
Aa Aa

اينكه تصميم گيرندگان سطح افزايش حقوق سالیانه كارگران چه افرادی بوده و هستند و آيا درميان كميته تعيين نرخ و دستمزد نماينده سنديكای كارگران نقش داشته يا نه یکی از موضوعات اصلی چند دهه اخير است.

سفره كارگران كوچك و كوچك تر شد؛
نماينده سنديكای كارگران كجا بود؟

اسپادانا خبر| سيدفريور موسوی

 

با اعلام شوراي عالي كار، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت به گونه‌ای که طبق گفته‌های وزیر کار حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت و  حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

امسال رقمی که کمیته دستمزد برای سبد معیشت کارگران تعیین کرده است حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود در صورتی که کارگران هزینه سبد معیشت خود را ۱۷ میلیون تومان پیشنهاد دادند.

اينكه تصميم گيرندگان سطح حقوق و افزايش حقوق كارگران در سال چه افرادی بوده وهستند و آيا در ميان كميته تعيين نرخ و دستمزد كارگران نماينده سنديكای كارگران نقش داشته يا نه موضوع اصلی چند دهه اخير است كه گريبان كارگران زحمتكش ايرانی را گرفته وهرساله گلوی كارگر را می فشارد!

به راستی آيا تعيين نرخ دستمزد كارگران سنخيتی با نرخ تورم در كشور داشته و دارد؟ در هرحال كانون عالی بازنشستگان اعلام نموده كه كارگران وبازنشستگان ازافزايش ٢٧ درصدی حداقل دستمزد رضايت ندارند!

معلوم نيست با اين نرخ تورم وحشتناك كدام مسئولان اقدام به طرح وتصويب اين افزايش نرخ دستمزد مي نمايند گويی اينان درايران زندگی نمی كنند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان