چهارشنبه، 6 مرداد 1400 - 19:19

نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن در ایران

شماره: 10303
Aa Aa

خورشید گرفتگی یکم تیرماه حدود ۰۹:۰۵ صبح به وقت ایران آغاز شد.

بیشترین گرفت در زمان حدود ۱۰:۲۰ صبح و آخرین تماس در زمان حدود ۱۱:۳۷ صبح به وقت ایران بود.

این خورشید گرفتگی را آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی می‌نامند.

 

تصاویر برگرفته از ایسنا و فارس| محسن اسماعیل زاده، امیرحسین خُرگویی، محمدرضا فربود و عبدالواحد میرزا زاده

نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
نمای آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی در ایران
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان