سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 12 مهر 1402 - 21:02

سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست

شماره: 5003
Aa Aa

سیزده بدر میراث کهن ایرانیان و جلوه ای از آشتی مردم با محیط زیست است.

همزمان با سیزدهمین روز از تعطیلات نوروز و در روز طبیعت مردم به همراه خانواده خود در دامن طبیعت به تفریح می پردازند. سیزده بدر میراث کهن ایرانیان و جلوه ای از آشتی مردم با محیط زیست است.

تصاویر برگرفته از ایلنا، فارس، ایرنا و مهر

سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
سیزده بدر|میراث کهن ایران زمین در آشتی با محیط زیست
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان