سه شنبه، 12 مهر 1401 - 14:20

کارگروه فیلترینگ ۱۳ عضو دارد

شماره: 19385
Aa Aa

او در پاسخ به فردی که درباره وضعیت اینترنت و تلاش برای عدم دسترسی مردم به شبکه اینترنت جهانی سؤال پرسیده نوشت کسی به دنبال قطع اینترنت نیست.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران؛
کارگروه فیلترینگ ۱۳ عضو دارد

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در اینستاگرام و در پاسخ به سؤال برخی از کاربرانی که صفحه او را دنبال می کنند گفت:

طبق قانون تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ در کارگروهی گرفته می‌شود که وزارت ارتباطات یکی از ۱۳ عضو آن است.

به گزارش اسپادانا خبر، او در پاسخ به فردی که درباره فیلتر سایت «استیم» پرسیده بود نوشت:

تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ در کارگروهی گرفته می‌شود که وزارت ارتباطات یکی از ۱۳ عضو آن است.

وی از رفع فیلتر این پلتفرم خبر داد و افزود:

با پیگیری وزارت ارتباطات و همراهی کارگروه مشکل استیم حل شده است.

زارع‌پور در پاسخ به فردی دیگری که درباره وضعیت اینترنت و تلاش برای عدم دسترسی مردم به شبکه اینترنت جهانی از وزیر سؤال پرسیده بود نوشت:

کسی به دنبال قطع اینترنت نیست.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان