سه شنبه، 28 دى 1400 - 13:33

تمامی دستگاه های دولتی ایران موظف به عرضه سهام در بورس شدند

شماره: 10534
Aa Aa

حسن روحانی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند گفته رشد شاخص ها باید بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت عنوان شد؛
تمامی دستگاه های دولتی ایران موظف به عرضه سهام در بورس شدند

حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت:

تمامی دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد لازم است سریع تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.

به گزارش اسپادانا خبر، رئیس جمهور اظهارداشت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه باید به دقت مدنظر قرار گیرد.

روحانی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند تصریح کرد: از این نظر رشد شاخص های بورس باید طبق پایه های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.

 روحانی گفت: از عوامل مهمی که می تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده اند با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می کنند مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان