چهارشنبه، 26 خرداد 1400 - 18:28

جو بایدن باید از ملت ایران عذرخواهی کند

شماره: 11735
Aa Aa

محسن رضایی می گوید رئیس جمهور جدید آمریکا باید در اولین فرصت کلیه تحریم ها را بردارد و خسارات اقتصادی ناشی از تحریم ها را جبران کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد؛
جو بایدن باید از ملت ایران عذرخواهی کند

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در اینستاگرام نوشت:

خوشبینی دولت های گذشته نسبت به امریکا و اروپا، بارها به ملت ایران آسیب زده است. سریال چهل ساله سیاست «تحریم وبرداشتن تحریم» از سوی دولت های آمریکا و خوش خیالی برخی از دولتمردان  ایران طی چهل سال گذشته فرصت های اقتصاد ملی ما را ازبین برده است. دولتی در امریکا آمده ایران را تحریم کرده و دولت دیگری می آید و آن را در کاغذ برمی دارد.

به گزارش اسپادانا خبر، در ادامه یادداشت محسن رضایی آمده است:

سریال کاغذی و قهرمان بازی عده ای در ایران و امریکا با شکست برجام کاملا آشکار شده است. بنابراین از سویی رئیس جمهور جدید آمریکا باید در اولین فرصت کلیه تحریم ها را بردارد، از ملت ایران به خاطر اقدامات گذشته عذرخواهی کند، خسارات اقتصادی ناشی از تحریم ها که به ملت ایران وارد شده را جبران کند و از سوی دیگر نباید منتظر برداشتن تحریم ها بمانیم بلکه با استفاده از توانایی های خود و  قوی شدن در اقتصاد، فرهنگ و تقویت امنیت در داخل و جبهه مقاومت در منطقه از دیوار نیمه ویران امریکا که در مقابل ملت ایران قرار دارد، بپریم. 

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان