دوشنبه، 14 آذر 1401 - 8:28

خوی استکباری آمریکا جمهوری خواه و دموکرات نمی‌شناسد

شماره: 11679
Aa Aa

رئیسی گفته برخی با شرارت دنبال ایجاد ناامنی هستند؛ دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی در سراسر ایران موظفند اجازه ندهند شرارت شکل بگیرند.

رئیس قوه قضائیه ایران مطرح کرد؛
خوی استکباری آمریکا جمهوری خواه و دموکرات نمی‌شناسد

سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران در جلسه شورای عالی قضائی گفت: 

گره زدن بازار و اقتصاد کشور به اینکه در آن سوی عالم چه کسی رئیس جمهور می‌شود، غلط است. جریان تحریف دنبال آدرس غلط دادن است و دانشکده‌های آمریکایی و غربی این آدرس غلط‌ها را تدریس می‌کنند.

به گزارش اسپادانا خبر، وی با بیان اینکه جریان تحریف دنبال بزک کردن چهره آمریکا در ایران است گفت: 

خوی استکباری آمریکا، جمهوری خواه و دموکرات نمی‌شناسد. پیام مبارزات مردم ایران درمقابل دشمنی‌های آمریکا در ادوار مختلف، بی‌اعتمادی به آمریکاست.

رئیس قوه قضائیه گفت:

به هیچ عنوان نباید اجازه داد امنیت جامعه دچار مخاطره شود. برخی با شرارت دنبال ایجاد ناامنی هستند. دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی در سراسر کشور طبق قانون موظفند اجازه ندهند شرارت شکل بگیرند. تحرکات اشرار را زیر نظر بگیرند، هم اقدام پیشگیرانه کنند هم به موقع برخورد کنند.

ئیس قوه قضائیه گفت:

دادستان تهران ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، به این هم رسیدگی کند چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب مورد تایید دستگاههای دولتی قرار گرفته اند؟

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان