دولت ایران همه توان خود را برای شکستن تحریم ها به کار می گیرد | اسپادانا خبر
 
 
سه شنبه، 26 تير 1403 - 20:03

دولت ایران همه توان خود را برای شکستن تحریم ها به کار می گیرد

شماره: 12159
Aa Aa

حسن روحانی گفته اگر یک روز از عمر قوا بگذرد و سخنی گفته شود که شکاف بین مردم را افزایش دهد خلاف شرع، قانون و توصیه رهبری است.

رئیس جمهور ایران عنوان کرد؛
دولت ایران همه توان خود را برای شکستن تحریم ها به کار می گیرد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران ر مراسم بهره برداری رسمی از ۹۹ پروژه ملی وزارت کشور در حوزه عمران و مدیریت شهری با اشاره به توصیه رهبری مبنی بر لزوم وحدت ملی و تلاش قوا در این زمینه اظهار کرد:

اگر یک روز از عمر قوا بگذرد و سخنی گفته شود که شکاف بین مردم را افزایش دهد، خلاف شرع، قانون و توصیه رهبری است زیرا وحدت ملی است که قدرت ملی را می سازد و دیگران را وادار می کند که در برابر حقوق مردم ما تعظیم کنند.

به گزارش اسپادانا خبر، وی ادامه داد:

مقاومت سه ساله مردم ایران دولت جدید آمریکا را وادار می کند که به تعهدات خود بازگردد و تحریم ها شکسته شود. وظیفه اول ما هم این است که تحریم ها را بی اثر کرده و آن را بشکنیم. یک ساعت هم نباید در این زمینه تاخیر ایجاد شود. دولت باید همه توان خود را برای شکسته شدن تحریم ها بکار گیرد و تاخیر یک ساعته برای دولت مجاز نیست.

رئیس جمهور تاکید کرد:

دولت در این زمینه همه توان خود را بکار می گیرد و به همه مردم اطمینان می دهم که مقاومت آنها حتما موجب می شود که دشمن تسلیم شود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان