چهارشنبه، 5 آذر 1399 - 21:02

رفتن به بهشت تحمل می خواهد؛ باید استقامت کنید

شماره: 11866
Aa Aa

کاظم صدیقی گفته فشار معیشتی حاصل نادانی افرادی است که باید مراقبت می کردند، چشمشان را به دشمن نمی دوختند و از امکانات داخلی استفاده می کردند.

امام جمعه موقت تهران مطرح کرد؛
رفتن به بهشت تحمل می خواهد؛ باید استقامت کنید

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در برنامه پیام جمعه گفت:

هرکه از دنیاش استفاده نکند آخرت ندارد. اگر اینجا تلاش نکنیم، خدمت نکنیم، عبادت نکنیم، جهاد نکنیم، مبارزه نکنیم ،انقلاب نداشته باشیم و تحولات درونی برای خودمان کسب نکنیم، بهشت به ما مفتی نمی دهند. چه کردیم و کدام ناشکری ها را کردیم که امروز جمعمان زیر قبه امام حسین جمع نیست؟ در نمازهای جمعه جمع نیست؟ من توقع دارم شما که دلتان با خدا آرام می گیرد در این بلاهای دنیوی، بلای کرونایی، بلای معیشتی، بلای سوء‌ مدیریتها که به هیچکدام از وعده هایی که در ارزان کردن اجناس، در پایین آوردن قیمت پولهای خارجی، بالابردن پول ملی، چه وعده ها داده شده بود، به هیچکدام وفا نشد، شما رنج می برید ولی در این رنجها سیمتان وصل باشد. باید رنجتان هدف دار باشد تا تخریب بوجود نیاورد و سازنده باشد.

به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:

اینها که احتکار می کنند، گران می فروشند، مردم آزاری می کنند، گرفتار بروکراسی شدند و کار مردم را از امروز به فردا می اندازند و در گمرک ها کالاهای مردم را نگه داشتند گویا خدا را بر خودشان مطلع نمی بینند. این مرگ کرونا یکی از عبرتهاست. مرگ حق است و کرونا هم نباشد به یک بهانه دیگری اجل می‌آید و ما رفتنی هستیم. نه تنها کرونا بلاست، همه چیز دنیا بلاست. خدای متعال می گوید ما بنامان بر این است که شما را آزمایش کنیم. اوضاع کرونایی درآمدها را کم کرده و اوضاع اقتصادی جهان را با بحران مواجه کرده است. چقدر جوان با این کرونا از دست ما رفتند و چقدر انسانهای با کرامت با ارزش با همین بلا از ما جدا شدند، مبتلا به هجرانشان شدیم، دنیا همین است. اینجا بنا نیست همیشه وصال باشد.

صدیقی ادامه داد:

رفتن به بهشت تحمل می خواهد. از بیرون فشار می بینید، از درون سختی می‌بینید و پرس می شوید. باید مقاوم باشید. باید استقامت کنید. باید مقابله کنید با مشکلات نباید سنگر را خالی نکنید. نباید از جبهه فرار نکنید، زندگی جبهه است. جنگ با فقر است، جنگ با جهل است. جنگ با دشمن غدار غارتگر است. جنگ با استعمارگران است. جنگ با نفوذی هاست. جنگ با بدذاتهایی است که مردم آزارند. اگر این جنگ ها را ما جدی نگیریم، جاماندیم. در این ایام برادران و خواهران جلسات خانوادگی داشته باشید و دسته جمعی دعا کنید. با این دعاها دریای رحم خدا را به جوش بیاورید باشد که خدا یک دل شکسته ای را بپذیرد و امام زمان مان را برساند و این بلا را از سر بشریت کم کند و این بیکاری و این سرگردانی و این فشار معیشتی و این نادانی بعضی از افرادی را که در اقتصاد باید مراقبت می کردند و چشمشان را به دشمن نمی دوختند و از امکانات داخلی استفاده می کردند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان