شنبه، 27 شهريور 1400 - 15:57

محسنی اژه ای: می خواهیم از حقوق مردم ایران دفاع کنیم

شماره: 10515
Aa Aa

معاون اول قوه قضاییه گفته ما می‌خواهیم حق مردم را زود بستانیم و مردم یا باید وکیل داشته باشند؛ مردم ایران کشور و نظامشان را دوست دارند.

اولویت ما خدمت آسان تر و سریع به مردم است؛
محسنی اژه ای: می خواهیم از حقوق مردم ایران دفاع کنیم

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه با حضور در برنامه بدون توقف از شبکه سه سیما گفت:

یکی از ارکان نظام و یکی از قوای مهم نظام، قوه قضاییه است که این قوه در طول ۴ دهه گذشته نقش برجسته‌ای در استیفای حق مظلوم از ظالم و برقراری امنیت در کشور در کنار سایر عناصر مرتبط داشته است.

به گزارش اسپادانا خبر، وی افزود:

هنوز تا رسیدن نقطه مطلوب که مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است و مجموعه وظایفی که برعهده قوه گذاشته شده فاصله داریم و اگر بخواهیم فاصله را سریع و خوب طی کنیم نیاز است که با یک اقدامات تحولی قدم‌هایی را برداریم که به هدف اصلی نظام برسیم.

وی افزود: قوه قضاییه در دوره جدید سعی کرد از قبل از پایان دوره قبلی از سال ۹۶ و در آغاز ۹۷ برنامه‌ای را برای گام دوم انقلاب تدارک ببیند و برای این کار نیاز به یک سند داشت لذا در قوه قضاییه معاونت راهبردی از سال ۹۷ با نخبگان خارج از قوه اقدامات جامعی را شروع و سندی را تنطیم کرد و کلیات آن تصویب شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ما هرجا از مردم کمک خواستیم و همپای مردم جلو رفتیم، موفقیت بیشتر بود لذا در قوه قضاییه لازم داشتیم در این سند همراه مردم باشیم. ما هم باید به مردم کمک کنیم وهم از انها خدمت بگیریم. ما باید بدانیم که خادم ملت باشیم. مردم ما حقیقتا مردم صبور و قابل اعتماد هستند و کشور و نظامشان را دوست دارند لذا شایسته خدمت اند. ما باید تکریم و گرامی داشت مردم را داشته باشیم و از حقوق انها دفاع کنیم.

وی افزود: اگر کسی نمی تواند وکیل بگیرد یا توان مالی را نداشت چطور می توانیم به او کمک کنیم؟ ما می‌خواهیم حق مردم را زود بستانیم.

محسنی اژه ای ادامه داد:

نکته مهم این بود که مردم یا باید وکیل داشته باشند یا اطلاعات حقوقی لذا برای این کار گفتیم چند وکیل در کشور داریم؟ آیا اگر وکیل کمتر داشته باشیم مردم دسترسی آسانتر پیدا می‌کنند یا وکیل مورد نیاز داشته باشیم؟

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد:

در سند تحول، اولویت ما خدمت آسان تر و سریع به مردم و کمک گرفتن به مردم و اعتماد به مردم هست.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان