چهارشنبه، 26 دى 1397 - 14:09

وزارت اطلاعات و نظام از اسماعیل بخشی شکایت کنند

شماره: 6441

محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی می گوید: وزارت اطلاعات گزارش داده که موضوع شکنجه اقای بخشی صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت شود.

در حاشیه جلسه هیأت‌دولت مطرح شد؛

واعظی گفت: شکنجه اسماعیل بخشی صحت ندارد.

به گزارش اسپاداناخبر، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: وزارت اطلاعات گزارش داد که موضوع شکنجه اقای بخشی صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت شود.

محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی در حاشیه جلسه هیأت‌دولت و در جمع خبرنگاران گفت: فرصت مناسبی است تا برخی از نیازمندی‌ها که تا دیروز از خارج کشور وارد می‌شد را در داخل تعریف کنیم.

وی درباره اسماعیل بخشی گفت: بر اساس دستور رییس جمهور و هیاتی که به آنجا رفته بود و با خود بخشی صحبت کرده بود، وزارت اطلاعات گزارش داد که این موضوع صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت شود.