پنجشنبه، 1 فروردين 1398 - 12:06

برخی محورهای احتمالی توافق نهایی ایران و 1+5

شماره: 1347
Aa Aa

هم اکنون این محورها که در زیر آمده با 1+5 در حال مذاکره است و چنانچه طرف مقابل تصمیم های لازم را بگیرد، توافق حاصل می شود.

فوری//
برخی محورهای احتمالی توافق نهایی ایران و 1+5

به گزارش اسپادانا به نقل از انتخاب ؛ هم اکنون این محورها که در زیر آمده با 1+5 در حال مذاکره است و چنانچه طرف مقابل تصمیم های لازم را بگیرد، توافق حاصل می شود.

برخی محورهاي برجام احتمالي بين ايران و 1+5 در زیر می آید:

اول:
براساس برجام، همگي تحريم ها عليه ايران لغو گرديده و ايران از اين پس يك كشور تحت تحريم شناخته نخواهد شد. بر اساس برجام صرفا يك سري محدوديت هاي موقت پيش بيني گرديده اند كه آن ها هم مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري پس از مدتي معقول و محدود رفع خواهند شد.

دوم:
كليه تحريم هاي اقتصادي، بانكي ومالي مطابق تأكيدات مقام معظم رهبري در روز اجراي برجام، بطور قطعي لغو خواهند گرديد.

سوم:
ايران از اين پس تحت تحريم هاي تسليحاتي نخواهد بود و طبق قطعنامه شوراي قطعنامه كه قرار است بعد از حصول به توافق صادرگردد، اين تحريم ها لغو و بر اساس ضمیمه آن صرفا برخي محدوديت هاي موقت براي زماني محدود اعمال مي گردد.

چهارم:
اين برجام در واقع مجموعه اي از چندين توافق است كه همگي آنها در چارچوب خطوط قرمز ايران و مقام معظم رهبري تعريف شده و برخي اقدامات موقت و محدود با دوره هاي زماني متفاوت در آن پيش بيني شده است.

پنجم:
قطعنامه شوراي امنيت آخرين قطعنامه شوراي امنيت در مورد برنامه هسته ای ايران خواهد بود و پرونده هسته اي ايران را از ذيل فصل هفت منشور ملل متحد خارج خواهد كرد. مدت زمان اجراي قطعنامه محدود بوده و در پايان اين مدت ملغي خواهد گرديد.

ششم:
اين براي اولين بار است كه يك كشور ذيل تحريم هاي فصل هفتم موفق گرديده است با مذاكرات و ديپلماسي فعال توانسته است از اين وضعيت خارج گردد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان