جمعه، 30 فروردين 1398 - 20:51

روز جهانی زن؛ مسابقه زنان ارتش روسیه

شماره: 3102
Aa Aa

در آستانه روز جهانی زنان در روسیه اولین مسابقه مهارت های حرفه ای برای سربازان زن برگزار شد.