سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 22:38

کاندیداهای ویژه رياست جمهوری

شماره: 3267
Aa Aa

از همان ساعت اول آغاز ثبت نام کاندیداهای رياست جمهوری ایران، چهرهای عجیب ثبت نام کننده در انتخابات مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.