چهارشنبه، 26 دى 1397 - 13:10

کاندیداهای ویژه رياست جمهوری

از همان ساعت اول آغاز ثبت نام نامزدهای چهرهای عجیب در انتخابات مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.