پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 4:27

معدن زغال سنگ ِ یورت؛ یک شب بعد از فاجعه

تصاویر برگرفته از ایلنا