چهارشنبه، 26 مرداد 1401 - 9:19

چرا صداوسیما مردم را به شرکت در انتخابات دعوت نمی‎کند؟

شماره: 3455
Aa Aa

چنین تصوری وجود دارد که اگر مردم بسیج شوند تا اکثریت خاموش را برای رای دادن در انتخابات به میدان بکشند به نفع اصولگراها نخواهد بود.

رئیس انجمن جامعه‎شناسی ایران بیان کرد؛
چرا صداوسیما مردم را به شرکت در انتخابات دعوت نمی‎کند؟

به گزارش اسپادانا خبر، رئیس انجمن جامعه‎شناسی ایران معتقد است، چنین تصوری وجود دارد که اگر مردم بسیج شوند تا اکثریت خاموش را برای رای دادن در انتخابات به میدان بکشند، به نفع اصولگراها نخواهد بود. اما صداوسیما باید صرف نظر از جهت‎گیری خاصی که دارد این مساله را هم در نظر داشته باشد که عدم مشارکت مردم در انتخابات به جز پیامدهای داخلی در جهان هم پیامدهای منفی خواهد داشت. اگر درصد مشارکت مردم در انتخابات از 60یا 70درصد پایین‎تر بیاید برای جایگاه ایران در جهان خوش‎آیند نیست.

روحانی هفته گذشته در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از آقای رحمانی فضلی به عنوان کسی که در این نهاد_صدا و سیما_مسئولیت داشته سوال کردم که آیا صدا و سیما با توان کامل برای دعوت از همه مردم تلاش می‌کند یا خیر، پاسخ داد صداوسیما همه توان خود را برای دعوت از مردم برای حضور در رأی‌گیری را به کار نگرفته است.

اینکه صدا و سیما به اندازه کافی برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات تلاش نمی‎کند و آنطور که باید سعی ندارد کسانی که قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند را برای حضور در انتخابات ترغیب کند، قبل از اینکه به زیان اصلاح‌طلبان باشد، به کل نظام آسیب می‎زند چرا که حضور پرشور مردم در انتخابات، در رسانه‎های خارجی اتحاد ملت ایران را بازتاب می‎کند.

رسالت صداوسیما به عنوان رسانه ملی این است که فارغ از جهت‌گیری‎ها، بی‎طرفانه تمام تلاش خود را برای مشارکت مردم در انتخابات و نشان دادن اتحاد ملت به جهانیان انجام دهد.

محمدامین قانعی‎راد، رئیس انجمن جامعه‎شناسی ایران معتقد است، چنین تصوری وجود دارد که اگر مردم بسیج شوند تا اکثریت خاموش را برای رای دادن در انتخابات به میدان بکشند، به نفع اصولگراها نخواهد بود. اما صداوسیما باید صرف نظر از جهت‎گیری خاصی که دارد این مساله را هم در نظر داشته باشد که عدم مشارکت مردم در انتخابات به جز پیامدهای داخلی در جهان هم پیامدهای منفی خواهد داشت. اگر درصد مشارکت مردم در انتخابات از 60یا 70درصد پایین‎تر بیاید برای جایگاه ایران در جهان خوش‎آیند نیست.

روحانی هفته گذشته در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از آقای رحمانی فضلی به عنوان کسی که در این نهاد_صدا و سیما_مسئولیت داشته سوال کردم که آیا صدا و سیما با توان کامل برای دعوت از همه مردم تلاش می‌کند یا خیر، پاسخ داد صداوسیما همه توان خود را برای دعوت از مردم برای حضور در رأی‌گیری را به کار نگرفته است.

اینکه صدا و سیما به اندازه کافی برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات تلاش نمی‎کند و آنطور که باید سعی ندارد کسانی که قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند را برای حضور در انتخابات ترغیب کند، قبل از اینکه به زیان اصلاح‌طلبان باشد، به کل نظام آسیب می‎زند چرا که حضور پرشور مردم در انتخابات، در رسانه‎های خارجی اتحاد ملت ایران را بازتاب می‎کند.

رسالت صداوسیما به عنوان رسانه ملی این است که فارغ از جهت‌گیری‎ها، بی‎طرفانه تمام تلاش خود را برای مشارکت مردم در انتخابات و نشان دادن اتحاد ملت به جهانیان انجام دهد.

محمدامین قانعی‎راد، رئیس انجمن جامعه‎شناسی ایران گفت: از سوی یک کانال تندرو پیامی با این محتوا خواندم که « مشارکت مردم در انتخابات یعنی شکست» در میان آنها چنین تصوری وجود دارد که اگر مردم بسیج شوند و آرای خاکستری و اکثریت خاموش را برای رای دادن در انتخابات به میدان بکشند، به نفع اصولگراها نخواهد بود.

او ادامه داد: اما صداوسیما باید صرف نظر از جهت‌گیری خاصی که دارد این مساله را هم در نظر داشته باشد که عدم مشارکت مردم در انتخابات به جز پیامدهای داخلی در جهان هم پیامدهای منفی برای ایران خواهد داشت، اگر درصد مشارکت مردم در انتخابات از 60 یا 70درصد پایین‎تر بیایدبرای جایگاه ایران در جهان خوش‎آیند نیست و ایران در خصوص مسائلی همچون چانه‎زنی‎ها، صنعت گردشگری، محیط‎زیست،جذب سرمایه‎گذاری خارجی و...موفق نخواهد بود.

رئیس انجمن جامعه‎شناسی ایران در خصوص راهکار جذب آراء اکثریت خاموش بیان کرد: خود کاندیداها در ابتدا باید به صورت روشن و شفاف از مردم دعوت کنند تا در انتخابات شرکت کنند.

وظیفه رسانه‎ها و به خصوص رسانه ملی این است که بازتاب خوبی از دعوت کاندیداها به مردم نشان دهند که در حال حاضر این اتفاق نمی‎افتد.

قانعی‎راد اظهار داشت: سه نماینده اصلاح‎طلب یعنی روحانی، جهانگیری و هاشمی‎طبا باید به طور مشخص‎تر و با روش‎ها و حرف‎های ملموس‎تر از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کنند تا «اکثریت خاموش» را به میدان مشارکت سیاسی بکشانند.

او افزود: یک قشر دیگر هم که آقای روحانی باید به آنها توجه ویژه نشان دهد و روی رای آنها بیشتر کار کند قشر پایین و فقیر جامعه است، آنها بیشتر در معرض خطر وعده‎های عوام‎فریبانه هستند؛ باید تلاش کرد تا این قشر فریب وعده‎های پوچ و بی‎اساسی را که داده می‎شود نخورند.

قانعی‎راد درپایان گفت: آقای روحانی باید طوری روی رای این قشر کار کند تا هم به آینده و رئیس‎جمهور شدن دوباره روحانی امیدوار باشند و هم فریفته وعده‎های پوچ نشوند. اگر این دو اتفاق بیافتد قطعا آقای روحانی در دور اول انتخابات رای خواهد آورد و دوباره رئیس‎جمهور خواهد شد. در گفت‎و‌گو با رویداد۲۴ در این خصوص گفت: از سوی یک کانال تندرو پیامی با این محتوا خواندم که « مشارکت مردم در انتخابات یعنی شکست» در میان آنها چنین تصوری وجود دارد که اگر مردم بسیج شوند و آرای خاکستری و اکثریت خاموش را برای رای دادن در انتخابات به میدان بکشند، به نفع اصولگراها نخواهد بود.

او ادامه داد: اما صداوسیما باید صرف نظر از جهت‌گیری خاصی که دارد این مساله را هم در نظر داشته باشد که عدم مشارکت مردم در انتخابات به جز پیامدهای داخلی در جهان هم پیامدهای منفی برای ایران خواهد داشت، اگر درصد مشارکت مردم در انتخابات از 60 یا 70درصد پایین‎تر بیایدبرای جایگاه ایران در جهان خوش‎آیند نیست و ایران در خصوص مسائلی همچون چانه‎زنی‎ها، صنعت گردشگری، محیط‎زیست،جذب سرمایه‎گذاری خارجی و...موفق نخواهد بود.

رئیس انجمن جامعه‎شناسی ایران در خصوص راهکار جذب آراء اکثریت خاموش بیان کرد: خود کاندیداها در ابتدا باید به صورت روشن و شفاف از مردم دعوت کنند تا در انتخابات شرکت کنند.

وظیفه رسانه‎ها و به خصوص رسانه ملی این است که بازتاب خوبی از دعوت کاندیداها به مردم نشان دهند که در حال حاضر این اتفاق نمی‎افتد.

قانعی‎راد اظهار داشت: سه نماینده اصلاح‎طلب یعنی روحانی، جهانگیری و هاشمی‎طبا باید به طور مشخص‎تر و با روش‎ها و حرف‎های ملموس‎تر از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کنند تا «اکثریت خاموش» را به میدان مشارکت سیاسی بکشانند.

او افزود: یک قشر دیگر هم که آقای روحانی باید به آنها توجه ویژه نشان دهد و روی رای آنها بیشتر کار کند قشر پایین و فقیر جامعه است، آنها بیشتر در معرض خطر وعده‎های عوام‎فریبانه هستند؛ باید تلاش کرد تا این قشر فریب وعده‎های پوچ و بی‎اساسی را که داده می‎شود نخورند.

قانعی‎راد درپایان گفت: آقای روحانی باید طوری روی رای این قشر کار کند تا هم به آینده و رئیس‎جمهور شدن دوباره روحانی امیدوار باشند و هم فریفته وعده‎های پوچ نشوند. اگر این دو اتفاق بیافتد قطعا آقای روحانی در دور اول انتخابات رای خواهد آورد و دوباره رئیس‎جمهور خواهد شد.

منبع/ رویداد24

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان