چهارشنبه، 26 تير 1398 - 2:50

قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان

شماره: 4100
Aa Aa

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر 19 سال جهان که از 27 مردادماه به میزبانی بحرین آغاز شده بود با قهرمانی ایران به پایان رسید.

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی نوجوانان جهان با قهرمانی ایران به پایان رسید.

به گزارش اسپادانا خبر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر 19 سال جهان که از 27 مردادماه به میزبانی بحرین آغاز شده بود با قهرمانی ایران به پایان رسید.

تصاویر برگرفته از ایرنا

قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
قهرمانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان