پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 3:55

مراسم رژه نیروهای مسلح

تصاویر برگرفته از ایلنا