سه شنبه، 25 مرداد 1401 - 15:06

در دنیای خارج از ایران داریوش شایگان بسیار شناخته شده‌تر بود

شماره: 4966
Aa Aa

شایگان به علت نگاه چندگانه و چند فرهنگی خویش فارغ از تعصبات رایج به ایران و فرهنگ ایران نگاه می‌کرد؛ او معتقد بود با نگاه بسته و همراه با تعصب نمی‌توان به ایران نگاه کرد و ایران همیشه فرهنگ‌های گوناگون را در خودش پذیرفته است.

داریوش شایگان یک دانشمند چندوجهی بود؛
در دنیای خارج از ایران داریوش شایگان بسیار شناخته شده‌تر بود

یران یک انسان بزرگ را از دست داد که به دلیل نوع مطالعات و گستردگی کارهایش یک دانشمند چند وجهی بود. داریوش شایگان در دنیای خارج از ایران بسیار شناخته شده‌تر بودند.

به گزارش اسپادانا خبر، علی دهباشی (نویسنده و سردبیر مجله بخارا) درباره درگذشت داریوش شایگان گفت: ایران یک انسان بزرگ را از دست داد که به دلیل نوع مطالعات و گستردگی کارهایش یک دانشمند چندوجهی بود. ایشان در چندین حوزه کار کرد و در هر یک از این حوزه‌ها نیز درخشان بود.

وی در ادامه افزود: داریوش شایگان در هندشناسی یگانه بود. 55 سال قبل کتاب «ادیان و مکتب‌های فلسفی هند» را نوشت که هنوز پس از این همه سال، تنها کتاب در این زمینه است که یگانه مرجع هندشناسی محسوب می‌شود. در حوزه فرهنگ ایران نیز کتاب «پنج اقلیم حضور» را که درباره بزرگترین شاعران ایران است، نوشت. در حوزه مسائل دنیای معاصر نیز کتاب «افسون‌زدگی جدید» از ایشان کتاب مهمی محسوب می‌شود که به چندین زبان ترجمه شده و دربرگیرنده آرا و عقاید ایشان نسبت به مسائل مهم جهان امروز است.

دهباشی همچنین عنوان کرد: ایشان آثار دیگری نیز داشتند که بسیاری از آنها هنوز ترجمه نشده است و امیدواریم به زودی ترجمه شود. آخرین کتاب‌شان را نیز درباره شارل بودلر نوشتند و آرزو داشتند سه کتاب در این زمینه بنویسند که دومی پروس و سومی درباره مونتی (حکیم بزرگ فرانسوی که به سعید فرانسه مشهور است) بود؛ اما متاسفانه این سکته مغزی به ایشان امان نداد.

وی درباره جایگاه داریوش شایگان در حوزه اندیشه معاصر عنوان کرد: ایشان به علت نگاه چندگانه و چند فرهنگی که داشتند فارغ از تعصبات رایج به ایران و فرهنگ ایران نگاه می‌کردند. ایران را کشوری مهم می‌دانستند و معتقد بودند با نگاه بسته و همراه با تعصب نمی‌توان به ایران نگاه کرد و ایران همیشه فرهنگ‌های گوناگون را در خودش پذیرفته است بنابراین ایران را به عنوان سرزمینی که همیشه آغوش خود را به روی فرهنگ‌های گوناگون باز کرده باید شناخت. ایشان شناخت ایران را اینگونه می‌خواستند.

علی دهباشی همچنین گفت: در دنیای خارج از ایران داریوش شایگان بسیار شناخته شده‌تر بودند و تمام آثار ایشان به فرانسه، انگلیسی، آلمانی، عربی، ترکی و اسپانیولی ترجمه شده است. ایشان در دنیای غیرایرانی بسیار شهرت دارند و دانشمندان بزرگی ایشان را می‌شناسند.

منبع/ ایلنا

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان