چهارشنبه، 26 تير 1398 - 3:36

آتش زدن پرچم آمریکا و تذکر به دولت حسن روحانی در تهران

شماره: 5304
Aa Aa

مردم تهران در پی خروج دولت آمریکا از برجام با سردادن شعارهای ضدآمریکایی به راهپیمایی پرداخته و پرچم دولت آمریکا را به آتش کشیدند.