پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 6:19

وزیر ارتباطات: مذاکره دولت ایران و تلگرام محرمانه‌ نبوده و با اطلاع دادستان وقت کشور انجام شده است

شماره: 5402

محمدجواد آذری جهرمی گفته: مذاکره دولت ایران و تلگرام محرمانه‌ نبوده و در دولت یازدهم صورت گرفته است؛ این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت کشور انجام شده است.

مذاکره ی دولت با تلگرام تایید شد؛

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مذاکره دولت ایران و تلگرام محرمانه‌ای نبوده و در دولت یازدهم صورت گرفته است، گفت: این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت کشور انجام شده است.

به گزارش اسپاداناخبر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران در حیاط مجموعه دولت گفت: مذاکره دولت ایران و تلگرام موضوع محرمانه‌ای نبوده و در دولت یازدهم توسط وزیر وقت ارتباطات صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت کشور انجام شده است.

منبع/ فارس