سه انتصاب جدید در صدا و سیما | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 30 خرداد 1403 - 22:55

سه انتصاب جدید در صدا و سیما

شماره: 796
Aa Aa

رئیس خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل اخبار صدا و مدیرکل اخبار سیما امروز طی احکام جداگانه منصوب شدند.

با حکم معاون خبری؛
سه انتصاب جدید در صدا و سیما

به گزارش اسپادانا، پیمان جبلی معاون خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امروز طی احکام جداگانه آقایان سید مهرداد سید مهدی ، شهرام وثوق راد و مهدی شهاب تالی را به ترتیب به عنوان رئیس خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل اخبار سیما و مدیرکل اخبار صدا منصوب کرد.

انتصاب رییس خبرگزاری صدا و سیما
دکتر پیمان جبلی معاون خبر سازمان صدا و سیما سید مهرداد سیدمهدی را به عنوان رییس خبرگزاری صدا وسیما منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد، تجربه و توانمندی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رییس خبرگزاری واحد مرکزی خبر که با توجه به تغییرات ساختاری و مأموریت های جدید به عنوان خبرگزاری صدا و سیما فعالیت خواهد کرد منصوب می شوید.

در این حکم همچنین تاکید شده است: مأموریت اصلی شما برنامه ریزی و حرکت به سوی تحقق خبرگزاری تراز برتر کشور به فعلیت رساندن ظرفیت عظیم صدا و سیما در تولید خبر و اطلاع رسانی در راستای آگاهی بخشی عمومی و بصیرت افزایی و تولید و توزیع اطلاعات و اخبار درست، روزآمد و جامع متناسب با نیازها و مصالح جامعه است.

معاون خبر سازمان صدا و سیما همچنین از زحمات ارزشمند و تلاش های موثر آقای عبدالرضا بوالی در دوره مسئولیت واحد مرکزی خبر تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب مدیرکل اخبار سیما
معاون خبر رسانه ملی در حکمی آقای شهرام وثوقی راد را به سمت مدیر کل اخبار سیما منصوب کرد.

در حکم دکتر جبلی برای آقای وثوقی راد آمده است: با وجود تکثر و تنوع روزافزون مجاری اطلاع رسانی، اعتماد و مراجعه سنتی جامعه به اخبار سیما برای رفع نیازهای خبری سرمایه عظیمی است که تقویت و تعمیق آن به منظور افزایش ضریب نفوذ رسانه ملی ماموریت اساسی شماست.

در این حکم بر رعایت ارزش های خبری و مخاطب محوری و توجه به اصول دقت، صحت، انصاف و بی طرفی در گزینش و پردازش های خبری و رعایت مصالح جامعه تاکید شده است.

آقای جبلی همچنین از تلاش های آقای سید مهرداد سید مهدی در دوره مسئولیت اداره کل پخش اخبار سیما قدردانی کرده است.

انتصاب مدیرکل اخبار صدا
معاون خبر رسانه ملی در حکمی مهدی شهاب تالی را به عنوان مدیرکل اخبار صدا منصوب کرد.

در بخشی از حکم دکتر پیمان جبلی به مدیرکل جدید اخبار صدا آمده است: نظر به جایگاه و اهمیت رادیو در نظام اطلاع رسانی انتظار می رود با بهره گیری از نیروهای کیفی و ساماندهی استعدادهای موجود از این ظرفیت در راستای افزایش ضریب نفوذ رسانه ملی، برنامه ریزی کنید.

همچنین در بخشی از این حکم، بر حفظ و تقویت رویکرد عالمانه و منصفانه به مسایل جامعه در قالب اخبار و گزارش های خبری و تحلیلی و اهتمام ویژه به روزآمدی و نوآوری و خلاقیت در ساختار و محتوای خبر با رعایت اصول سرعت، دقت، صحت و جامعیت تاکید شده است.

معاون خبر سازمان صدا و سیما همچنین از زحمات و تلاش های آقای علی محمد صالحی در دوره مسئولیت این اداره کل تشکر و قدردانی کرد.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان