شنبه، 2 شهريور 1398 - 5:19

صنعت نقت

ایران و انصارالله مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان هستند

در نامه عربستان به شورای امنیت مطرح شد؛

ایران و انصارالله مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان هستند

در این نامه ریاض ادعا کرده که انصارالله یمن در حمله اخیر به تاسیسات این کشور از هفت هواپیمای بدون سرنشین استفاده کرده است.