سه شنبه، 7 تير 1401 - 8:33

میرحسین موسوی

ضرغامی: عقل قبول نمیکرد به میر حسین موسوی آنتن زنده بدهیم

حصر به هیچ وجه ارتباطی با رهبری نداشت؛

ضرغامی: عقل قبول نمیکرد به میر حسین موسوی آنتن زنده بدهیم

جمله خس و خاشاکی که احمدی نژاد در جشن پیروزی گفت فضا را متشنج تر کرد؛ بهتر بود احمدی نژاد از طرفداران میرحسین برای حضور تشکر می کرد.

آیا کسی از هاشمی، خاتمی و موسوی بیشتر خدمت کرده است؟

چگونه ممکن است که همه مشکل‌دار باشند؛

آیا کسی از هاشمی، خاتمی و موسوی بیشتر خدمت کرده است؟

مسعود پزشکیان: این افراد همگی عیب‌هایی هم داشته‌اند اما قطعاً نکات مثبت فراوانی نیز داشته‌اند؛ همه عیب دارند اما هرچه در چنته داشتند برای مردم و انقلاب گذاشتند.

صفحه‌ها