جابه جايی مديران ناكارآمد نفت و پتروشيمی | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 17 خرداد 1402 - 9:14

جابه جايی مديران ناكارآمد نفت و پتروشيمی

شماره: 21675
Aa Aa

محتويات پرونده های متشاكيان اغلب پيرامون اختلاس و بريز و بپاش ها و پرداخت های كلان مالی و اجناسی شركت ها به افراد غير بوده و مستندات ثبت و ضبط گرديده است.

پرونده های باز قضايی نفت؛
جابه جايی مديران ناكارآمد نفت و پتروشيمی

اسپادانا خبر| سيدفريور موسوی

 

با شروع به كار رسمی دولت در سال جديد و باز شدن باب پرونده های قضايی مفتوح نفتی و پتروشيمی گمانه زنی هايی مبنی بر تغييرات وسيع در بدنه وزارت خانه متمول نفت ديده و شنيده می شود كه بعضا از تغيير مديران ناكارآمد نفتی وپتروشيمی خبر می دهد!

 طبق شنيده های ما از خبرنگاران نفتي شاغل در صنعت نفت و پتروشيمی گفته می شود پرونده های قضايی برخی از مديران جابه جا شده و حتی مديران مشغول به كار در دادگاههای مختلف مفتوح و جديدا نيز چند پرونده پتروشيمی و گازی نيز راه به راهروهای پر استرس دادگاههای قضايی كشورمان يافته و درانتظار ابلاغ های سامانه ثنا آنهم با نام مديران متخلف مي باشند جالب اينكه اغلب اين مديران، جوان و به قول ايشان درسلامت كاری به سرمی برند!

شنيده ها از راهروهای ساختمان مركزی هشتم دروزارت نفت و صنايع  پتروشيمی در كريمخان زند، محتويات پرونده های متشاكيان اغلب پيرامون اختلاس و بريز و بپاش ها و پرداخت های كلان مالی و اجناسی اين شركت ها به افراد غير بوده كه مستندات آن در پرونده ها ثبت و ضبط گرديده است و بايد ديد كه همين مديران به قول خود سالم و بدون برچسب چگونه ازخود در برابر قضات دفاع خواهند نمود اما هرچه كه باشد تا قبل از تيرماه جاری شاهد جابجايی هايی در سطح شركت های بزرگ نفتی و پتروشيمی و حتی گازی در كشور خواهيم بود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان