پنجشنبه، 20 مرداد 1401 - 13:09

ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای سربازان اجباری سپاه لغو شد

شماره: 18388
Aa Aa

به ماموران مرزبانی اجازه داده شده تا در صورتی‌که این افراد تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا محسوب نمی‌شوند روادید سفر به آمریکا برای‌ آن ها صادر شود.

تصمیم وزرای خارجه، امنیت داخلی و دادستان کل آمریکا؛
ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای سربازان اجباری سپاه لغو شد

وزرای خارجه و امنیت داخلی و دادستان کل آمریکا به ماموران مرزبانی اجازه دادند در صورتی‌که این افراد تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شوند روادید سفر به آمریکا برای‌شان صادر شود.

به گزارش اسپادانا خبر، ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای کسانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران سپری کرده‌اند حذف شد.

وزرای خارجه و امنیت داخلی و دادستان کل آمریکا به ماموران مرزبانی اجازه دادند در صورتی‌که این افراد تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شوند، روادید سفر به آمریکا برای‌شان صادر شود.
  •  

یک مقام آمریکا‌یی به بی بی سی گفت تصور ایجاد شده در ساعت‌های پیش که یک دستور از سوی سه وزارت خانه دولت بایدن، ممنوعیت صدور ویزا برای کسانی که در سپاه خدمت سربازی کرده اند را لغو کرده نادرست است.

این دستور عمدتا برای شهروندان افغانستان است که منتظر ویزای ویژه مهاجرت هستند.

 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان