جمعه، 30 مهر 1400 - 20:46

باید به کودکان آموخت که تکثرگرایی بر یک صدایی غلبه دارد

شماره: 6931
Aa Aa

آیت‌الله محقق داماد می گوید: تا به تفکر حقوق بشری نرسیم و تا جامعه را به مومن و کافر، عرب و عجم و غرب و شرق تقسیم کنیم، جنگ، همیشگی خواهد بود.

حق دخالت در حق شخصی دیگری را نداریم؛
باید به کودکان آموخت که تکثرگرایی بر یک صدایی غلبه دارد

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، آیت‌الله محقق داماد گفته:

برای رسیدن به دوستی ملی نیازمند نهادینه سازی و فرهنگ سازی چند اصل اخلاقی هستیم. باید به کودکان از طریق نظام آموزش و پرورش آموخت که همه دارای حق هستند.

باید آموخت که جامعه یک صدا نیست و تکثرگرایی در آن بر یکصدایی غلبه دارد. دستیابی به چنین اهدافی نیازمند رعایت اصل حق مداری است. باید جامعه را تمرین داد که همگان حق دارند. در قرن های گذشته انسان ها تکلیف مدار بودند و گمان می بردند در برابر امر پادشاه یا رئیس دولت مکلف هستند اما قرن حاضر قرن حق مداری است.

اگر تنها خود را دارای حق بدانیم به عقب رفتگی اجتماعی مبتلا می شویم در حالی که حق دخالت در حق شخصی دیگری نداریم.

تا به تفکر حقوق بشری و برادری انسانی و جهانی نرسیم همیشه در جنگ خواهیم بود. تا جامعه را به مومن و کافر، عرب و عجم و کشورهای غرب و شرق تقسیم کنیم، جنگ همیشگی خواهد بود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان