ظریف: در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 شرکت نمی کنم | اسپادانا خبر
 
 
يكشنبه، 14 خرداد 1402 - 14:28

ظریف: در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 شرکت نمی کنم

شماره: 11388
Aa Aa

وزیر امور خارجه ایران گفته برخی از محافل اجازه نداده اند او کار خویش در وزارت امور خارجه را درست انجام دهد؛ شکوه به خدای خویش می برم.

درباره اغتشاشات احتمالی هشدارهای لازم را داده بودم؛
ظریف: در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 شرکت نمی کنم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت:

پمپئو یک جنگ طلب تمام عیار است. حضور همزمان او به همراه جان بولتون در وزارت خارجه و شــورای امنیت ملی آمریکا نهایتا منجر شد به ایده تحمیل خروج از برجام به آقای ترامپ آن هم با زبانی که وی متوجه نمی شد. بولتون به خاطر بسته شدن تمام درهای سیاسی میان تهران و واشنگتن ترامپ را تحریک به خروج از برجام کرد تا نهایتا تنها راه حل نظامی، روی میز رئیس جمهور آمریکا باقی بماند.

به گزارش اسپادانا خبر، ظریف در گفتگو با روزنامه کار و کارگر گفت:

ترامپ دروغ می گوید. رئیس جمهور کنونی ایاالت متحده حتی به منافع ملت آمریکا هم متعهد نیست. برای وی فقط منافع شخص ترامپ اهمیت دارد. منظور آقای ترامپ از این که می گوید بیایید تا یکبار دیگر آمریکا را بزرگ کنیم این است که بیایید یک بار دیگر دونالد ترامپ را بزرگ کنیم.

او گفت:

متاسفانه برخی اوقات عده ای منافع جناحی و حزبی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند و اینجاســت که بعضا برای سیاســت خارجی مشکلاتی رقم می خورد. خیلی ها آزارهایی را علیه من ایجاد کردند و هنوز هم همان رویه را ادامه می دهند ولی محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران خود را مسئول دفاع از ملت بزرگ ایران در عرصه جهانی می داند. من مسئول دفاع از خودم نیستم بلکه مسئول دفاع از کشور هستم. وقتی هم به مجلس میروم از خودم دفاع نمیکنم ولی با همه وجودم از ملت ایران دفاع کرده و می کنم لذا اگر اشاره می کنم به نقض عهد آقای ترامپ و دولت فعلی آمریکا در برجام و حتی قصور کشورهای اروپایی در انجام تعهدات شان وظیفه اصلی من به عنوان وزیر امور خارجه ایران در دفاع تمام قد از ملت ایران در عرصه جهانی است و البته دعواهای خانگی را در داخل کشور هم پیگیری می کنیم. باور دارم که ملت ایران بسیار هوشمندتر از آنی است که خیلی ها تصور می کنند و به خوبی متوجه می شوند که چه اتفاقاتی در کشور و به چه شکلی رقم خورده است. هرگز عافیت طلب نبوده و نیستم. اگرعافیت طلب بودم، دنبال برجام نمی رفتم. قبل از این که آقای دکتر روحانی کاندیدای ریاست جمهوری سال 92 شود همان زمان گفته بودم که هرکس در ایران پرونده هســته ای را حل کند، قربانی خواهد شــد و نه قهرمان. پس دوباره الزام است تاکید کنم که علت شرکت نکردنم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 از سر عافیت طلبی نیست آن هم در مقابل ملتی که با همه وجودم خود را شرمنده اش می دانم. من شرمنده ملتی هستم که برای این انقلاب خون داده و در تنگنای اقتصادی قرار گرفته است ولی اگر می گویم که در انتخابات سال آینده شرکت نمی کنم به دلیل فرار از مشکالت نامزدی و امثالهم نیست. من تجربه ای در عرصه مدیریت سیاست گذاری های کلان یک دولت ندارم. تخصص لازم را هم ندارم ولی در مورد وزارت خارجه هیچگاه نگفتم که تخصص ندارم. گفتم که مایل نیستم وزیر خارجه شــوم و با اصرار دوستان پذیرفتم ولی به عنوان کسی که بخش زیادی از عمرش را در وزارت خارجه سپری کرده قدرت مدیریت وزارت خارجه را داشتم اما در حوزه ریاست جمهوری چنین قدرتی را ندارم. من این کار را بلد بودم. درسش را خواندم و به مدت 35 سال در بالاترین سطوح وزارت خارجه از مقام سفیر گرفته تا معاونت وزیر طی کردم و سپس با اصرار دوستان و حتی خانواده ام که این بار برخالف همیشــه اصرار به قبول مسئولیت داشتند، این مسئولیت را پذیرفتم ولی برخی از محافل اجازه ندادند همین کار را هم درست انجام دهم. تصور می کنید که علت این حجم از تخریبات گسترده علیه وزارت خارجه که نظیرش در تاریخ معاصر دیده نشده، چیست؟ جز این است که این جریان ترسیده از حضور محمد جواد ظریف در انتخابات ریاست جمهوری 1400. من به عنوان وزیر امور خارجه موظف هستم تا از تمامیت ایران در برابر دشمنان این ملت دفاع کنم و حتی اگر هر روز و هر ساعت با موجی از تهمت ها و نسبت های ناروا و دروغ های ناجوانمردانه برخی از این آقایان هم روبرو باشــم حق ندارم تا از محمد جواد ظریف دفاع کنم بلکه باید در مقابل ترامپ محکم و قاطع از ملت ایران دفاع کنم و البته شکوه به خدای خویش ببرم. وقتی به عنوان کاندیدای وزارت خارجه مطرح شدم نمی خواستم بپذیرم و به خانه پناه بردم. آنجا هم همســرم بر خالف روش همیشگی اش فشار آورد و گفت توجه کن که جوانان این ملت چقدر شاد و امیدوار شدهاند. تو وظیفه داری اگر توانی داری، کمک کنی. اگر مسئولیت وزارت خارجه را پذیرفتم به همین دالیل بود که عرض کردم ولی درباره پســت ریاست جمهوری وقتی تجربه ای ندارم پس ورود هم نمی کنم. امروز شما فقط باید ذهن تئوری توطئه داشته باشید تا تقارن برخی اقدامــات آقایان در ایــران مقارن با تــلاش آمریکا برای جلوگیری از برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد را تجزیه و تحلیل کرده و درک کنید. خوب چرا؟ فقط به خاطر این که ظریف کاندیدای ریاســت جمهوری نشود؟ خیالتان راحت باشد، نمی شوم. بگذارید کارم را انجام دهم. وظیفه من این است که در برابر عظمت این ملت از خودم بگذرم تا از ایران عبور نکنم. سیاست علم شدنی هاست. اگر اجازه دهند که همین مسیر را بدون سنگ اندازی های پیاپی در همین کسوت وزیر امور خارجه طی کنم ان شاءاهلل تا سال آینده اتفاقات خوبی میتواند برای کشور و مردم رخ دهد. معتقدم که ما باید یک اجماع ملی برای سال آینده و سالهای پیش رو در راستای زدودن این ناامیدی و یاس فعلی از جامعه ایجاد کنیم و من نیز با تمام توان در شــکل گیری چنین اجماع ملی ایفای نقش خواهم کرد تا فردی که مورد وثوق تمام ملت و گروه های تاثیرگذار سیاسی است وارد میدان شود تا از شرایط خطیر فعلی عبور کنیم و با شکل گیری چنین اجماعی من هم خواهم توانست وظایف خودم در وزارت خارجه را بهتر انجام دهم.

ظریف گفت:

ترامپ قدرت شــروع جنگ علیه ایران را ندارد. این که آمریکایی ها امروز می گویند ما دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم یک دروغ محض است. چون نمی توانند این کار را انجام دهند چنین موضعی می گیرند. من هیچ وقت انسان رادیکالی در زندگی نبوده ام و همیشه واقع بینانه به وقایع نگریسته ام. سیستم سیاسی آمریکا را به خوبی می شناسم. با آقای بایدن زمانی که در کنگره، سناتور بود بارها مالقات کرده ام و به خوبی از روحیات همدیگر مطلع هستیم ولی همین آقای بایدن هم علاقه ای به جمهوری اسلامی در ایران ندارد البته تنها فرقش که مهم هم هست در این موضوع خلاصه می شود که وی می داند آمریکا قدرت سرنگونی جمهوری اسلامی را ندارد ولی ترامپ یا نمی داند و یا اگر هم می داند به نحوی برایش دام پهن کرده اند که او را به سمت مسیر شروع جنگی فاجعه بار با ایران هل بدهند که البته در آن صورت هم آمریکا پیروز نخواهد بود. ترامپ باید زبان تهدید را اصلاح کند و تغییر رفتار دهد وگرنه با همین فضاحت شکســت تاریخی در شورای امنیت آن هم در ابعادی جهانی روبرو می شود. فشار آقای ترامپ یک واقعیت است. قطعا تحریم یک پدیده ملموس عینی است و من نه تنها می پذیرم که این وضعیت کنونی جنگ است بلکه بالاتر می گویم تروریسم آقتصادی آمریکا علیه ملت ایران به حساب می آید هر چند که ما ناکارآمدی هایی هم در حوزه های اقتصادی داریم ولی پرســش اصلی اینجاست که چه کسی شروع کننده این جنگ است؟ ما شروع کردیم یا آقای ترامپ؟ اتاق مذاکره را ایران به آتش کشید یا آمریکا؟ ما که هنوز هم میز مذاکره را ترک نکردیم . مگر در جلسات کمیسیون مشترک برجام هنوز معاون وزیر خارجه ایران شرکت نمیکند؟ من شرمنده ملت ایران در این وضعیت هستم ولی وقتی می توان به دولت و وزارت خارجه برای استفاده نکردن از ابزار مذاکره ایراد وارد کرد که آمریکا اصرار بر مذاکره داشته باشد و ایران بگوید نه. الان که ما در اتاق مذاکرات هســتیم با حضور فرانسه، انگلستان، چین، روسیه و آلمان ولی باید منصفانه ببینیم که صندلی کدام دولت در آن اتاق خالیست به جز آمریکا. این که آقای ترامپ همزمان هم تهدید به جنگ کند هم تهدید به افزایش تحریم ها و هم خواهان مذاکره شود، منطقی است که در کل جهان هیچ کس آن را نمیپذیرد. ترامپ از برجام خارج شد چون جان بولتون به وی قول داده بود که ظرف 3 ماه جمهوری اسالمی را با تحریم ها ساقط می کنند. تمام تلاش شان را کردند ولی نتوانستند پس دروغ می گویند که ما خواهان مذاکره ایم. تعریف مذاکره در همه جای جهان نشستن روی صندلی های دور یک میز است نه واژگون کردن میز. اجازه دهید من شرایط امروز کشور را کاربردی تر برای شما تشریح کنم. عده ای در داخل ایران از همان روز امضای برجام علم مخالفت برافراشتند و مردم را ناامید به آینده کشور کردند که قطعا روزی باید در پیشــگاه خداوند، ملت و قانون پاسخ گوی اعمال و رفتارشان باشند. عامل اصلی پیشرفت در هر جامعه ای داشتن روحیه امید به آینده است. آنهایی که با تریبون های قدرتمندشان هر روز فریاد زدند که در برجام سرایران کلاه گشادی رفت مانند قرارداد ترکمانچای، آنهایی که گریبان دریدند ایران مقابل آمریکا ذلیل شد و این وضعیت اسفناک فعلی را برای ملت مان رقم زدند باید روزی پاسخگو باشند که اگر ایران ذلیل شده بود چرا آقای ترامپ رکیک ترین جمالت را به آقای اوباما نسبت داد که ایران در برجام آمریکا را تحقیر کرده اســت ولی در کنار این موضوع نباید فراموش کنیم آن فردی که در نهایت بی ادبی از اتاق مذاکرات خارج شــد، آقای ترامپ بود. بنابراین ایران همواره در اتاق مذاکره هست و اگر آمریکا شرایط بازگشت به اتاق مذاکرهای که از آن خارج شده را ایجاد کند ما و 5 کشور دیگرعضو برجام در اتاق هستیم. گلایه من از اظهارنظر افرادی اســت که حتی یک روز سابقه کار در وزارت خارجه را ندارند ولی در پیچیده ترین مسائل سیاست خارجی، اظهارنظرهای شــاذ دارند که مشــکالت عدیده ای هم برای ما ایجاد می کنند و جالب است که بدانید یکی از اصلی ترین کارهای روزانه من و بسیاری از همکاران، توضیح به همتایان بین المللی و تعدیل مواضع غیر اصولی افرادی است که برای خودشان شأنیت چنین اظهارنظرهایی را قائل شده اند.

ظریف گفت:

من درباره اغتشاشات احتمالی داخلی و رفتار برخی از نهادها که می توانست به آن حوادث دامن بزند هشدارهای لازم را داده بودم ولی این طور نیست که وزیر خارجه در شان تصمیم گیری های اینچنینی باشد که در سطوح عالی کشور گرفته می شود.

وزیر خارجه ایران گفت:

انگلیسی ها پول ملت مظلوم ایران را چهل ســال است که پرداخت نکرده اند پس برای بازپرداختش هم حق تعیین شــرط و شروط ندارند. در حال حاضر وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه انگلستان یک مذاکره جدی و شبانه روزی درباره استرداد دارایی های ملت ایران آن هم در این شرایط سخت تحریمی و بیماری کرونا با یکدیگر دارند و یک مذاکره هم درباره تبادل زندانیان طرفین در دوکشور. پس هیچکس نمی تواند این دو مذاکره جداگانه را باهم خلط کند.

او اظهار کرد:

افتخار می کنم که خواهان بسته شدن قرارداد 25 ساله اقتصادی با کشوری شده ام که ظرف چندسال آینده قدرت اول اقتصادی در جهان به حســاب می آید. امیدوارم که پیوستن به دوکنوانسیون باقی مانده در fatf هم هرچه ســریع تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد 25 ساله با چین و سایر طرف هایی که موظفند در چارچوب fatf با ما کار کنند، گام های بزرگتری را بردارد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان