سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 23:12

جشن پیروزی در یونان

شماره: 1324
Aa Aa

هزاران نفر از حامیان رای منفی به برنامه ریاضتی وام دهندگان بین المللی به یونان در خیابان های آتن به جشن و شادی پرداختند.

هزاران نفر از حامیان رای منفی به برنامه ریاضتی وام دهندگان بین المللی به یونان در همه پرسی روز یک شنبه، در خیابان های آتن به جشن و شادی پرداختند. آنها یک شنبه شب با حمل پرچم یونان و با شعار «ریاضت کافی است» به خیابان ها آمدند.

جشن پیروزی در یونان
برچسب ها: