چهارشنبه، 26 دى 1397 - 13:29

همایش انتخاباتی حسن روحانی در میدان امام خمینی اصفهان

تصاویر برگرفته از ایلنا