شنبه، 4 تير 1401 - 18:10

آشنا: قضیه سپنتا نیکنام حس میهنی برخی ایرانیان را به چالش کشیده

شماره: 4328
Aa Aa

کسانی که رد سپنتا را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می کنند باید موضع خود را در قبال هویت سه وجهی "جمهوری، اسلامی، ایرانی" مشخص کنند.

کیفیت مواجهه، آینده حقوق شهروندی در ایران است؛
آشنا: قضیه سپنتا نیکنام حس میهنی برخی ایرانیان را به چالش کشیده

حسام‌الدین آشنا با اشاره به قضیه سپنتا نیک‌نام، گفت: نحوه بیان و استدلال برخی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارامدی حقوق شهروندی در ایران است.

به گزارش اسپادانا خبر، حسام‌الدین آشنا در کانال تلگرامی خود در این خصوص چنین نوشت: «قضیه سپنتا حس میهنی برخی ایرانیان را به چالش کشیده است. کسانی که رد سپنتا را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می کنند اکنون با یک آزمون دشوار مواجه هستند، آنها باید موضع خود را در قبال هویت سه وجهی "جمهوری، اسلامی، ایرانی" مشخص کنند. مسئله در فراسوی یک استدلال حقوقی صرف، به نسبتی برمی گردد که ما با هویت ملی در مفهوم توصیف شده در قانون اساسی تنظیم می کنیم.»

«هویت ملی در زمانه ما پیوندی است که یک ملت بر مبنای حقوق تصریح شده در قانون اساسی میان خود برقرار می کنند؛ قانون اساسی میثاق ملی ما برای پیوند اجتماعی میان ایرانیان است. پیوندی که پدران ما در مشروطه میان ایران خواهی خود با قانون اساسی مشروطه برقرار کردند و پیوندی که نسل ما با قانون اساسی جمهوری اسلامی برقرار کرد تا پیوندی که هر نسلی در فرایند اعمال حق تعیین سرنوشت با هر قانون اساسی مورد نظر خود برقرار خواهد کرد فرایند تکاملی هویت ملی ما را شکل می‌دهد.
نحوه بیان و استدلال برخی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارامدی حقوق شهروندی در ایران است.»

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان