پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 6:24

رییس دولت اصلاحات می گوید محمدرضا عارف را اصلاح طلب تر از روحانی نمی‌داند

شماره: 5520

یک فعال رسانه‌ای اصلاح طلب در توییتر نوشت: «سید محمد خاتمی در جلسه با اعضای ستاد امید (گروهی از جوانان اصلاح طلب) گفته شخصا آقای عارف را اصلاح طلب تر از روحانی نمی‌داند»؛ این توییت با فشار برخی جریان ها حذف شده است.

مرد سکوت های عارفانه، صدای رییس دولت اصلاحات را هم درآورد؛

به گزارش اسپاداناخبر، رییس دولت اصلاحات در جلسه با اعضای ستاد امید (گروهی از جوانان اصلاح طلب) مطرح کرده است: «شخصا آقای عارف را اصلاح طلب تر از روحانی نمی‌دانم» . با این حال، سطح اعتماد به نفس عارف روز به روز درحال گستردگی ست، به طوریکه هفته گذشته اخباری مبنی بر تمایل وی برای کاندیداتوری در انتخابات 1400 منتشر شد. برخی این اظهارنظر خاتمی را واکنشی به طرح کاندیداتوری 1400 عارف می دانند که رییس دولت اصلاحات، با طرح این دیدگاه، نه تنها مخالفت خود را با کاندیداتوری 1400 وی ابراز کرده، بلکه در واکنش به انفعال شخصیتی وی در مجلس، شاید عدم تمایل خود نسبت به کاندیداتوری عارف در مجلس 98 را نیز اعلام کرده است.
یک فعال رسانه‌ای اصلاح طلب در توییتر از اظهارات انتقادی رییس دولت اصلاحات در مورد محمدرضا عارف خبر داد.

زهیر موسوی نوشت: «سید محمد خاتمی در جلسه با اعضای ستاد امید (گروهی از جوانان اصلاح طلب) مطرح کرد: شخصا آقای عارف را اصلاح طلب تر از روحانی نمی‌دانم».

این توییت با فشار برخی جریان ها، از شب گذشته حذف شده است.

طی سالهای گذشته، انتقادات وسیعی نسبت به عملکرد «محمدرضا عارف» رییس فراکسیون امید در افکارعمومی و رسانه ها وجود داشته است و بسیاری او را با عنوان «مرد سکوت های عارفانه» می شناسند که نسبت به هیچ یک از اتفاقات و حوادث مسائل روز، موضع مشخصی نمی گیرد.
به نظر می رسد، این انتقادات به حدی تشدید شده که صدای رییس دولت اصلاحات را هم درآورده است؛ به طوریکه او صراحتاً اصلاح طلب بودن عارف را زیر سوال برده است.

با این حال، سطح اعتماد به نفس عارف روز به روز درحال گستردگیست، به طوریکه هفته گذشته اخباری مبنی بر تمایل وی برای کاندیداتوری در انتخابات 1400 منتشر شد. برخی این اظهارنظر خاتمی را واکنشی به طرح کاندیداتوری 1400 عارف می دانند که رییس دولت اصلاحات، با طرح این دیدگاه، نه تنها مخالفت خود را با کاندیداتوری 1400 وی ابراز کرده، بلکه در واکنش به انفعال شخصیتی وی در مجلس، شاید عدم تمایل خود نسبت به کاندیداتوری عارف در مجلس 98 را نیز اعلام کرده است.

منبع/ انتخاب