سه شنبه، 8 آذر 1401 - 12:20

فرزند کروبی:رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده

شماره: 5678
Aa Aa

حسین کروبی گفته که به واسطه یکی از دوستان از جهانگیری شنیده است که در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی رفع حصر و محدودیت های آقای خاتمی مصوب شده است.

هر مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی باید توسط رهبری تأیید شود؛
فرزند کروبی:رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده

فرزند مهدی کروبی گفت: رفع حصر و محدودیت های آقای خاتمی در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد. به گزارش اسپاداناخبر، حسین کروبی به جماران گفته: من به واسطه یکی از دوستان از آقای جهانگیری شنیدم که در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی رفع حصر و محدودیت های آقای خاتمی مصوب شده است. فرزند مهدی کروبی افزود: بعد از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که آقای جهانگیری اعلام کردند شخصیت های نمادین به زودی دور هم جمع می شوند. وی با یادآوری اینکه هر مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی باید توسط رهبری تأیید شود، گفت: من به این قضیه خوش بین هستم؛ چون ایشان حدود چهار ماه پیش رفع حصر را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده بودند. منبع/ انتخاب

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان