سه شنبه، 30 مهر 1398 - 6:44

فعال مدنی

پریسا رفیعی به هفت سال حبس محکوم شد

با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر؛

پریسا رفیعی به هفت سال حبس محکوم شد

خلیلی، وکیل رفیعی از رئیس قوه قضاییه خواسته دنباله‌رو این حوادث نباشد؛ باید تمهیداتی اندیشیده شود که از صدور و تایید احکام سست جلوگیری شود.

دادگاه تجدید نظر هنگامه شهیدی برگزار شد

پس از دو مرتبه تجدید وقت محاکمه؛

دادگاه تجدید نظر هنگامه شهیدی برگزار شد

هنگامه شهیدی پیش از این به اتهام افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم شده است.

پرونده سپیده قلیان به تهران احاله شد

با موافقت دیوان عالی کشور؛

پرونده سپیده قلیان به تهران احاله شد

وکیل قلیان نکته‌ی مهم این پرونده را بلاتکلیفی موکل ش و بازداشت غیرقانونی او عنوان کرده است؛ او در این مدت بدون هیچ حکمی در بازداشت به سر می برد.