پنجشنبه، 20 مرداد 1401 - 13:06

۱۳۰ شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفت

شماره: 19039
Aa Aa

تعداد شهرهای قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزایش یافت. ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر نیز در وضعیت آبی هستند.

وزارت بهداشت ایران خبر داد؛
۱۳۰ شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفت

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: در حال حاضر در کشور ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر در وضعیت آبی هستند.

به گزارش اسپادانا خبر، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزایش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد نیز از ۱۶۶ به ۱۵۴ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۰ به ۳۵ شهر کاهش یافت.

در حال حاضر ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر نیز در وضعیت آبی هستند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان