شنبه، 27 شهريور 1400 - 15:50

خدا کند اینستاگرام فیلتر شود

شماره: 10323
Aa Aa

حسن نوروزی گفته احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم وجود دارد؛ فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و برای نظام شکنندگی دارد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم ایران؛
خدا کند اینستاگرام فیلتر شود

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم ایران گفت:

احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم وجود دارد. خدا کند این اتفاق بیفتد.

به گزارش اسپادانا خبر، او گفته:

فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد.

 

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان